آکادمی دیگرگونی

دیگرگونی، آکادمی دیزاین دیگرگون

آژانس دیزاین دیگرگون تصمیم گرفته است تا آموزش طراحی خدمات را در دسترس عموم قرار دهد.

این تصمیم از چند نیاز جامعه‌ی کارشناسان و مدیران کسب‌وکارهای خدماتی نشأت گرفته است:

  1. ما می‌دانیم بسیاری از کسب‌وکارهای خدماتی به دلیل عدم رفع نیاز صحیح یا در نظر نگرفتن نیازهای انسانی مدیران، کارکنان و کاربرانشان هر ساله متحمل ضرر می‌شوند.
  2. می‌دانیم هر نوع خدمتی برای ایجاد و ارائه شدن موفق به مخاطبانش، به طراحی نیاز دارد. از خدمات عمومی گرفته تا خدمات بهداشتی- درمانی، گردشگری، آموزش و …
  3.  می‌دانیم دانش طراحی خدمات در ایران از راه دانشگاه وارد نشده است

در این شرایط ما به عنوان فعالان این حوزه بر خودمان فرض دیدیم که نیاز به دانش در این حوزه را با بضاعت خودمان پاسخ بدهیم و دانش و تجربه‌ی خود را که در فعالیت چند ساله و در تعامل با شرکت‌ها و متخصصان داخلی و خارجی اندوخته‌ایم در اختیار فعالان حوزه‌ی خدمات در کشورمان قرار دهیم.

امیدواریم این آموزش‌ها مؤثر و مفید باشند. همواره مشتاق شنیدن نظرات و بازخوردهای شما هستیم.