طراحی خدمات چیست؟

طراحی خدمات یا دیزاین خدمات (Service Design) حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که با اهمیت یافتن خدمات در مقابل بخش‌های صنعت و کشاورزی در عصری که پساصنعتی خوانده می‌شود شکل گرفته و هر روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود. مهم است بدانید که افزایش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای توسعه‌یافته نه به دلیل […]

طراحی خدمات چیست؟ Read More »