صالح طی بیش از یک دهه فعالیت در حوزه‌ی دیزاین، به سازمانهای مختلفی کمک کرده تا خدمات بهتری به مخاطبان خود ارائه کنند.

صالح در دانشگاه هنر، پارس، شریف و در شرکتهای همراه اول، مپنا (پرتو و بویلر)، هواپیمایی ماهان و … آموزش دیزاین و طراحی خدمات را انجام داده.
آموزش برای صالح، جمع بندی یادگیری‌ها طی کار واقعی است و در بیش از یک دهه فعالیت دیزاین، کار با شرکتهایی از جمله مجتمع تجاری آواپلت (آواسنتر قدیم)، آواجنرال، رهنما کالج، بیمارستان دامپزشکی تهران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، گروه صنعتی انتخاب، هلدینگ فاخر و … را در رزومه کاری خود دارد.
صالح عاشق دیزاین کردن برای حل مسائل با پیچیدگی انسانی است. دیزاین را تعامل نقادانه و خلاقانه با واقعیت معنی می‌کند و تلاش دارد در سطوح بالاتر و مهم‌تر بتواند روی پایداری همه‌جانبه‌ی سیستم‌ها تأثیر مثبت و بیشتری داشته باشد.