ممنون،
رزرو انجام شد!

همه چیز به خوبی پیش رفت و رزرو کارگاه شما انجام شد. 

در صورت رزرو به تعداد ۲۰ نفر،به شما اطلاع خواهیم داد تا دوره‌ی جدید را برگزار کنیم. 

منتظر دیدار مجازی و البته حضوری شما بعد از کرونا هستیم.