ممنون،
ثبت‌نام انجام شد!

همه چیز به خوبی پیش رفت و ثبت‌نام شما انجام شد. 

پس از اتمامِ زمانِ ثبت‌نام، گروه واتزاپی و تلگرامی برای کلاس ایجاد می‌کنیم و شما را هم در گروه اضافه خواهیم کرد. 

منتظر دیدار مجازی و البته حضوری شما بعد از کرونا هستیم.