همراهِ بهار

همراهِ بهار، دومین همراهیِ دیزاینرها و علاقمندان دیزاین برای یادگیری و مرور بیشترِ کتابهای حوزه‌ی دیزاین و بحث روی موضوعاتی حول دیزاین است. 

دیزاینرهای گرافیک، معماری، محصول تجربه کاربر، خدمات و سیستم‌ها، احتمالاً همه نیازمندِ مرور این کتابها و موضوعات پایه‌ای در دیزاین هستند. 

سؤالات متداول:

Scroll to Top
اسکرول به بالا