دیگرگون
همراهِ تثبیت و توسعه‌ی خدمات، برای سازمان‌های پیشرو است. خدمات ما برای بهبود و رشد سازمان شما طراحی شده است.
خدمات سازمانی
آکادمی دیگرگونی
دیگرگونی یک فرآیند است.
سعی می‌کنیم در این فرآیند، با هم بیاموزیم و با تفکر و اقدام، در کنار هم رشد کنیم.
آکادمی دیگرگونی
همراهِ زمستان
مسیری برای دیزاینرهایی که می‌خواهند با هم بیاموزند، به روز باشند و با هم رشد کنند.
همراه شوید!
قبل
بعد

تماس تلفنی و اولین جلسه رایگان است. هم‌اکنون اقدام کنید!

آکادمی دیزاین "دیگرگونی "

ما هر سال، تعداد محدودی دوره برای ثبت آنچه در واقعیت آموخته‌ایم و انتقالش به دیزاینرهای آینده، برگزار می‌کنیم.

در سال ۱۳۹۹، “همراه” را به دوره‌ها افزودیم؛ فرصتی برای تعامل بلند مدت دیزاینرها با هم، طی یک فصل و قابل تمدید تا سالها. نیاز به چنین همراهی‌ای را حین برگزاری دوره‌های گذشته دریافتیم. حالا فرصت همراهی، یادگیری از یکدیگر و به اشتراک‌گذاری آموخته‌ها همواره وجود خواهد داشت. 

برای آگاهی از شرایط شرکت در دوره‌ها و همراهی دیزاین دیگرگون، کلیک کنید و به صفحه‌ی آکادمی سری بزنید.

مشتریان ما تاکنون