دوره‌ی دیزاین زندگی

دوره‌ی دیزاین زندگی دوره‌ی دیزاین زندگی شامل دو جلسه‌ی آنلاین است. در این دو جلسه سعی می‌کنیم از فرآیند دیزاین،…

0
Free!